Zajednički projekti sa Opštinom Novo Brdo

Zajednički projekti sa Opštinom Novo Brdo je obuhvatilo:

  • Izgradnja  trotoara na Koretište
  • Izgradnja  trotoara na Labljane
  • Izgradnja trotoara i jnavne rasvete blizu Doma zdravlja i dečjeg vrtića u Koretište

 

Vrednost ugovora: 105,976.87 E

Udeo opštine:  37,515.81 E

DEMOS: 74,183.81 E