Izveštaji

Postupak inventarizacije imovine u javnim otvorenim površinama
Prinudna naplata poreza na imovinu po opštinama