Inaugurimi i hapësirës publike në komunën e Rahovecit

Të mërkurën më 27 janar janë inauguruar hapësirat publike në komunën e Rahovecit. Ndërtimi i hapësirave publike në Rahovec ka përmirësuar dukshëm qarkullimin e mjeteve në rrugë e posaçërisht pamjen e këtyre hapësirave. Këto hapësira poashtu kanë mundësuar përfshierjen e komunitetit lokal në aktivitete rekreative. Ky projekt është mundësuar me bashkëfinancimin e DEMOS dhe Komunës së Rahovecit. Projekti DEMOS do të vazhdojë të sigurojë mbështetje teknike e financiare komunës së Rahovecit.

rah2-website rah1-website