Menađžment Helvetas Swiss Intercooperation u poseti kosovskim projektima

Od 20. do 22. aprila 2016, menađžment Helvetas Swiss Intercooperation (HSI) je posetio projekte koje je Kancelarija Helvetas Swiss Intercooperation sprovodi na Kosovu. Delegacija koju predvodi izvršni direktor Helvetasa, gdin Melchior Lengsfeld, je posetila gradove Prištinu, Đakovicu, Kamenicu, Novo Brdo i Gračanicu.

 

Delegacija HSI Švajcarska se sastala sa najvažnijim partnerima u vezi 3 projekta koje HSI sprovodi na Kosovu, DEMOS, EYE i S4RE. Delegacija se sastala sa zvaničnicima Švajcarske kancelarije za razvoj i saradnju (SDC) na Kosovu, uključujući direktora, g-dina. Patricka Etienne. SDC finansira dva projekta, DEMOS i EYE. Među partnerima, na 3 projekta koje su posetili, bili su Mimoza Kusari-Lila, gradonačelnica Đakovice, Begzat Sinani, gradonačelnik Kamenice, ženske grupe koje rade u krojačkoj kompaniji Er-Rosi i Arva; Malësia, mlekara i otkup mleka preko doznaka; omladinska grupa, M-Net; Bonevet- inovativni centar, kao i centar za karijerno vođenje u Prištini koji je nedavno osnovan od strane Opštine Priština.

 

Poseta je takođe uključila sastanak na okruglom stolu o ekonomskom razvoju i upravljanju, zajedno sa ključnim akterima iz javnog i privatnog sektora, kao i sa važnim zainteresovanim stranama koje su aktivni u razvoju, upravljanju i u oblasti pitanja tržišta rada.

 

Gdin Heini Conrad, direktor HSI Kosovo, je istakao važnost posete švajcarske visoke delegacije koja predstavlja dokaz kontinuiranih napora HSI-a i švajcarske Vlade, kao i ruralnog razvoja na Kosovu.

 

Tokom poseta na terenu, delegacija Helvetas Swiss Intercooperation je dobila informacije koje su im omogućile uvid u napretku i socijalnom uticaju koji razvojni projekti Helvetas-a imaju na Kosovu, a posebno različite usluge i programi koji su bili osmišljeni da ponude bolja rešenja u upravljanju opštinama, ostvarivanja prihoda i zapošljavanja u različitim sektorima.

 

Priština, 25.04.2016

123