Izgradnja trotoara na selo Dushkaja i instalaciju javne rasvete u gradu Kačanik

Zajednički projekat sa Opštinom Kačanik je obuhvatao izgradnju trotoara na selo Dushkaja i instalaciju javne rasvete u gradu Kačanik.

 

Vrednost ugovora: 83,821.82 E

Udeo opštine: 29,672.92 E

DEMOS: 58,675.28 E