BUDI KAO MILOT!

“Moji napori da držim čist komšiluk ponekad mi izgledaju tako besmisleni. Policija treba kazniti one koji svugde bacaju smeće. Ovaj prostor je takođe deo naselja gde naša deca provode dobar deo vremena. Ova situacija je neprihvatljiva”.

DEMOS_2A_FBStory_WasteManagement_02-03