O nama

Projekat za Decentralizaciju i Podršku Opštinama-(DEMOS) je u prvom planu u domenu Demokratske vlasti i decentralizacije u okviru Strategije za saradnju 2013.-2016. Švajcarske kancelarije za saradnju za Republiku Kosovo.

DEMOS pruža podršku opštinama u postizanju vidljivih i opipljivih poboljšanja u pružanju usluga svojim građanima kroz sledeće delovanje:

  • Unapređivanje pružanja javnih usluga u oblasti javnih prostora, opštinskog saobraćaja i upravljanja otpadom;
  • Unapređivanje upravljanja finansijama i transparentnosti;
  • Unapređivanje demokratizacije lokalnih samouprava i učešća građana u procesu donošenja odluka;
  • Doprinoseći unapređenom i bolje harmonizovanom političkom okviru za lokalnu samoupravu.

Geografsko pokrivanje

DEMOS radi sa 17 partnerskih opština koje su grupisane u tri regiona: zapadni, centralni i istočni deo Kosova, pokrivajući oko 40% stanovništva na Kosovu (približno 700,000 građana).

ShtrirjaGjeografike