O nama

Projekat za Decentralizaciju i Podršku Opštinama-(DEMOS) je u prvom planu u domenu Demokratske vlasti i decentralizacije u okviru Strategije za saradnju 2013.-2016. Švajcarske kancelarije za saradnju za Republiku Kosovo. DEMOS pruža […]

Read More

Grantovi performance

Sistem grantova zasnovanih na učinku (SGZU) Sistem grantova zasnovanih na učinku (SGZU) je sredstvo preko kojeg se na godišnjem nivou nagrađuju opštine na osnovu njihovog učinka u oblasti upravljanja finansijama, javnim […]

Read More

Geografski obuhvat

DEMOS radi sa 17 partnerskih opština koje su grupisane u tri regiona: zapadni, centralni i istočni deo Kosova, pokrivajući oko 40% stanovništva na Kosovu (približno 700,000 građana).

Read More