Për ne

Projekti për Decentralizim dhe Përkrahje Komunave – (DEMOS) është në ballë të fushës së Qeverisjes Demokratike dhe Decentralizimit në Strategjinë për Bashkëpunim 2013-2016 të Zyrës Zvicerane për Bashkëpunim me Republikën e […]

Read More

Grantet e performancës

Sistemi i granteve i bazuar në përformancë (SGBP) Sistemi i granteve i bazuar në përformancë (SGBP) është një mjet që për çdo vit shpërblen komunat në bazë të performancës së tyre […]

Read More

Shtrirja gjeografike

Projekti DEMOS punon me 17 komunat partnere të cilat janë të grupuara në tre rajone të ndryshme: në Kosovën perëndimore, qendrore dhe lindore, me një mbulim prej rreth 40% të popullsisë […]

Read More