Trafiku komunal

DEMOS-i përkrah 15 komunat partnere në fushën e trafikut komunal. Qëllimi i kësaj përkrahjeje është përmirësimi i ofrimit të shërbimeve përmes zgjidhjeve inovative në këtë fushë. Asistenca përfshin planifikimin e mobilitetit, transportin publik dhe infrastrukturën e transportit duke përfshirë këtu rrugët, trotuaret, parkingjet dhe sinjalistikën.