14.11.2019

Zbog čega je odgovarajuće upravljanje imovinom važno za opštine?

Upravljanje imovinom je proces praćenja, upotrebe, održavanja, obnove i raspolaganja imovinom na ekonomičan način, osiguravajući održavanje željenog nivoa javnih usluga.

Pravilno upravljanje imovinom može poboljšati procese donošenja odluka donoseći dodatni sloj odgovornosti i transparentnosti.

 Završena obuka o upravljanju opštinskom imovinom

Projekat DEMOS završio je kurs obuke o upravljanju imovinom opština. Ovaj konkretni kurs  obuke, opisuje učinak opština u ovom području, sa ciljem jačanja znanja i veština polaznika kako bi mogli bolje upravljati imovinom u svojim opštinama.

Obuka se, zajedno sa stručnjacima i osobljem DEMOS-a, fokusirala na ulaznu tačku za rešavanje izazova i prepreka za postizanje boljeg učinka opština u ovoj oblasti.

„Kroz fokus grupe sa opštinama pokušali smo otkriti najvažnije probleme u području upravljanja imovinom i tek tada osmislili kurs obuke za rešavanje istih,” objašnjava Ilire Daija Buza iz projekta DEMOS.

Kurs obuke o upravljanju imovinom u opštini održan je za oko 90 opštinskih službenika iz kosovskih opština.

„Održali smo niz dvodnevnih kursa obuke za relevantne opštinske službenike. Protekla dva meseca uspeli smo okupiti relevantne opštinske službenike iz različitih opština dajući im priliku za razmenu iskustava i identifikaciju korisnih mehanizama kako bi povećali svoj učinak u ovoj oblasti,” dodaje Ilire.

Prema Dardanu Maliqi-ju iz projekta DEMOS, obuka je vrlo praktična i osmišljena je na takav način da može direktno koristiti opštinama, „jačanje znanja opštinskih službenika za efikasno i efektivno praćenje, održavanje, distribuciju i upravljanje imovinom povećaće nivo usluge u opštini.“

Prema Driton Maliqaj-u, direktoru administracije u opštini Suva Reka, sve opštine na Kosovu imaju problema sa upravljanjem opštinskom imovinom, što se odražava i u izveštajima nacionalne revizije, „obuka koju je DEMOS pružio bila je izuzetno korisna i učinila nas je još više posvećenim da svoje znanje iskoristimo za postizanje boljeg učinka opštine.”

Program obuke DEMOS ima za cilj povećanje kompetencija opštinskih službenika vezano za rad  u demokratskom upravljanju, upravljanju opštinama i transparentnosti i integritetu.

Opšti cilj ovog programa je podrška opštinama u poboljšanju učinka u okviru pokazatelja granta učinka sa ostvarenim manjim rezultatima.

DEMOS je projekat švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), koji sufinansira Švedska i sprovodi Helvetas.