UPOZNAJTE TIM

Naš tim stručnjaka različitih veština na kontinuiranoj osnovi se razvija i uči, donoseći znanje i najbolje prakse na putu za uspešno sprovođenje našeg projekta.

Norbert Pijls Direktor projekta
tel: +383 38 517 715 ext: 103
Norbert Pijls Direktor projekta

Norbert Pijls je direktor projekta DEMOS.

Norbert ima skoro 20 godina radnog iskustva u jačanju procesa lokalne samouprave i decentralizacije u zemljama jugoistočne i istočne Evrope, od kojih je 10 godina na Kosovu. Radio je za međunarodne organizacije kao što su VNG International (Međunarodna agencija za saradnju Asocijacije holandskih opština) i misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) na Kosovu. Od januara 2010. godine radi za Helvetas kao menadžer LOGOS programa i programa DEMOS na Kosovu. Norbert ima veliko iskustvo u osmišljavanju i sprovođenju projektnih intervencija u oblasti lokalne samouprave. Sarađivao je sa različitim međunarodnim razvojnim partnerima kao što su SDC, EU, Matra i SIDA. Diplomirao je na političkim naukama na Univerzitetu u Leidenu, a magistrirao je na međunarodnoj uporednoj javnoj upravi na Univerzitetu Erasmus u Roterdamu. Norbert govori holandski, engleski, nemački i albanski, entuzijastični je ljubitelj muzike i bavi se uzgojem hrane.

Ertan Munoglu Menadžer projekta
tel: +383 517 715 ext: 112
Ertan Munoglu Menadžer projekta

Ertan Munoglu radi za Helvetas od 2014. godine.

Trenutno je menadžer DEMOS projekta. Ertan ima preko 15 godina iskustva u programima razvojne saradnje sa različitim međunarodnim organizacijama kao što su Evropska komisija, GIZ, UNDP itd. Njegova iskustva uključuju rad u oblasti lokalne samouprave, reformi javne uprave i razvoja civilnog društva u kontekstu evropskih integracija. Ertan je politički naučnik, nosilac master diplome u oblasti evropske politike sa Univerziteta u Saseksu u Velikoj Britaniji.

Majlinda Jupolli Zamenica menadžera projekta
tel: +383 51 77 15 ext: 110
Majlinda Jupolli Zamenica menadžera projekta

Majlinda Jupolli se pridružila Helvetas-u 2012.

Trenutno radi kao zamenica menadžera projekta u okviru projekta DEMOS. Majlinda ima više od 10 godina iskustva u programima razvojne saradnje sa tematskom ekspertizom u oblasti lokalne samouprave i decentralizacije, opštinskih finansija, pružanju usluga na lokalnom nivou, transparentnosti i odgovornosti. Majlinda poseduje master diplomu u oblasti međunarodnih studija životne sredine sa Norveškog univerziteta životnih nauka i diplomu iz oblasti finansija i računovodstva sa Univerziteta u Prištini.

Artan Venhari Zamenik projektnog menadžera
tel: +383 38 517 715 ext: 114
Artan Venhari Zamenik projektnog menadžera

Artan je angažovan u DEMOS Helvetas-u kao zamenik projektnog menadžera, podržavajući razvoj politika i izgradnju kapaciteta.

Pre nego što se pridružio DEMOS-u, Artan je bio  zamenik šefa Programa obuke lidera- kurseva za javne usluge (TLP-IPSC), koji je podržan od strane USAID-a na Kosovu i sproveden od strane RIT Kosovo (A.U.K). Pre toga radio je u Nacionalnoj kancelariji za reviziju (NKR) kao zamenik generalnog revizora, sa fokusom na razvoj revizije učinka, a oko 9 meseci je bio i vršilac dužnosti generalnog revizora. Pre toga radio je u Kosovskom institutu za istraživanje i razvoj politika – KIPRED. Fokus njegovog istraživanja je sektor dobre uprave, posebno upravljanje i nadzor javnih finansija i ekonomskog razvoja. Artan je započeo u sektoru civilnog društva radeći na izgradnji mira, rešavanju sukoba i socio-ekonomskom razvoju. Takođe je bio i rukovodilac zadužen za sektor ekonomskog razvoja pri Evropskoj agenciji za rekonstrukciju i radio je za Odeljenje Trezora SAD u projektu podrške Odeljenju Trezora Vlade Kosova u izgradnji sistema za upravljanje dugom. Godine 2009. pridružio se KIPRED-u na projektu podrške Skupštini Republike Kosovo u uspostavljanju i izgradnji kapaciteta Parlamentarne komisije za nadzor javnih finansija. Takođe je trener za upravljanje projektnim ciklusom i sertifikovani je konsultant za upravljanje.

Artan je magistrirao u Školi za orijentalne i afričke studije (SOAS) u Londonu 2004. godine u oblasti internih odnosa i diplomatije, a diplomirao je na Univerzitetu u Prištini u oblasti engleskog jezika i književnosti.

Merita Barileva Viši menadžer za intervencije
tel: +383 51 77 15 ext: 113
Merita Barileva Viši menadžer za intervencije

Merita Barileva radi kao viši menadžer za intervencije u okviru projekta DEMOS .

Merita ima više od 20 godina iskustva u razvoju na Kosovu. Ona je inicijalno radila za mnoge međunarodne organizacije, kao što je OXFAM GB više od 5 godina, pre nego što je nastavila sa radom u lokalnim organizacijama kao što su Organizacija za razvojne aktivnosti (ODA), Centar za zagovaranje, obuku i istraživanje ATRC.

Svo njeno iskustvo vezano je za pružanje podrške državnim institucijama u cilju poboljšanja upravljanja, tako da se u ovoj dimenziji njeno iskustvo više odnosi na rad sa lokalnim nivoom radi povećanja transparentnosti, učešća građana u procesu donošenja odluka, odgovornosti itd.

Merita se pridružila Helvetas-u 2006. godine, angažovana na početku kao nacionalni projektni službenik. Magistrirala je na temu „Lokalni razvoj i civilno društvo“ na Univerzitetu u Prištini na odseku političkih nauka.

Ilire Daija Buza Viši menadžer za intervencije
tel: +383 51 77 15 ext: 109
Ilire Daija Buza Viši menadžer za intervencije

Ilire Daija Buza radi kao viši menadžer za intervencije u okviru projekta DEMOS .

Ilire ima više od 15 godina iskustva u oblasti dobrog upravljanja, upravljanja javnim finansijama na Kosovu. Ima bogato iskustvo u javnom sektoru. Pomagala je u razvoju Nacionalne kancelarije za reviziju kroz različite projekte finansiranja više od 10 godina. Doprinela je povećanju transparentnosti i efikasnosti, poboljšanju unutrašnjih kontrola i instrumenata za analizu, upravljanju projektima i razvoju odnosa sa različitim zainteresovanim stranama. Pre toga, njeno radno iskustvo je izgrađeno na iskustvu u operativnim poslovima i nadzoru donatorskih sredstava. Magistrirala je na poslovnoj administraciji (MBA) na Univerzitetu u Šefildu u Velikoj Britaniji i diplomirala na Fakultetu za ekonomiju, menadžment i informatiku, Priština, Kosovo.