SA KIM SARAĐUJEMO?

DEMOS blisko sarađuje sa brojnim partnerima kako bi osigurao povećan uticaj i održivost intervencija: Ministarstvo administracije lokalne samouprave (MALS), Asocijacija kosovskih opština (AKO) Ministarstvo finansija (MF), Ministarstvo za javnu upravu (MJU) i Nacionalna kancelarija za reviziju (NKR).

   

DEMOS održava blisku koordinaciju sa drugim projektima koji se bave relevantnim pitanjima, koje sprovode druge lokalne i međunarodne agencije, bilateralni donatori i međunarodne i lokalne nevladine organizacije.

Opštine

DEMOS sarađuje sa svih 38 opština na Kosovu u postizanju demokratske lokalne uprave i boljeg upravljanja opštinama.

Link ka opštinskoj internet stranici