Donator & Partner za sprovođenje

Donator

Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) je centar nadležnosti za međunarodnu saradnju švajcarske vlade. SDC je odgovoran za razvojnu saradnju sa jugom i istokom, multilateralnu saradnju, kao i za humanitarnu pomoć Švajcarske.

Počevši od humanitarne pomoći 1998., saradnja Švajcarske sa Kosovom se sve više preusmeravala na podršku tranzicionim procesima. Opšti cilj švajcarskog programa je da doprinese napretku Kosova na putu ka regionalnim i evropskim integracijama, mirnom i kohezivnom društvu, obezbeđujući inkluzivan pristup osnovnim uslugama, vladavini prava i socijalnoj tržišnoj ekonomiji.

Link https://www.eda.admin.ch/pristina

Link ka strategiji

Partner za Sprovođenje

HELVETAS Swiss Intercooperation je jedna od najiskusnijih i najvećih razvojnih organizacija u Švajcarskoj. Helvetas teži pravednom svetu u kojem svaka osoba može ispuniti svoje osnovne potrebe. Podržavamo žene i muškarce da preuzmu odgovornost za poboljšanje svog života na održiv način i radeći zajedno kao partneri.

www.helvetas.com