Drugi

Lokalna samouprava na Kosovu i ciljevi održivog razvoja

Dogovor za grant

Uputstvo za međuopštinsku I međunarodnu opštinsku saradnju

KAPITALNE INVESTICIJE U OPŠTINSKIM NADLEŽNOSTIMA PREMA RESORNIM MINISTARSTVIMA ZA PERIOD 2011 – 2017

DEMOS informativni list