OPŠTINSKE BODOVNE KARTICE

Bodovne kartice predstavljaju rezultat za grant učinka svih 38 opština na Kosovu

Evaluacija performanse za 2017. godinu – opština Zvečan

Evaluacija performanse za 2017. godinu – opština Zubin Potok

Evaluacija performanse za 2017. godinu – opština Vučitrn

Evaluacija performanse za 2017. godinu – opština Vitina

Evaluacija performanse za 2017. godinu – opština Suva Reka

Evaluacija performanse za 2017. godinu – opština Srbica