O

Demos-u

Projekat decentralizacije i podrške opštinama (DEMOS) je na čelu domena demokratske uprave i ljudske bezbednosti Strategije saradnje Švajcarske kancelarije za saradnju 2017-2020 za Kosovo. DEMOS podržava sve opštine na Kosovu u pogledu postizanja sistemskih promena koje podstiču dobro upravljanje i bolje pružanje usluga, a koje pozitivno utiču na svakodnevni život građana.

Opširnije

Geografska pokrivenost