string(20) "capacity-development" Zhvillimi i Kapaciteteve – DEMOS

Zhvillimi i Kapaciteteve

Këtu mund të gjeni botime të ndryshme që lidhen me zhvillimin e kapaciteteve të zyrtarve komunal

Udhëzues-për-Komunat Evidentimi i pronave komunale