string(5) "other" Tjeter – DEMOS

Tjeter

INVESTIMET KAPITALE NGA MINISTRITË E LINJËS NË KOMPETENCA KOMUNALE PËR PERIUDHËN 2011 – 2017

Fakte për projektin DEMOS