Lajmet

Ky seksion përfshin lajmet më të fundit në lidhje me ndërhyrjet e projekteve, komunikatat për media, ftesat për media, blogjet tematike dhe historitë e suksesit.

07.06.2019

Trajnim për zyrtarët e komunës: ”Rritja e zbatimit të rekomandimeve të auditimit”

Dje, si pjesë e programit të vet të trajnimit, projekti DEMOS filloi të realizojë serinë e trajnimeve dy-ditore mbi “Rritjen e zbatimit të rekomandimit të auditimit të jashtëm” për zyrtarët përkatës komunalë. Ky trajnim veçantë synon forcimin e njohurive, aftësive dhe qëndrimeve të pjesëmarrësve në lidhje me zbatimin e rekomandimeve […]

Më shumë
17.05.2019

Përmbyllet seria e trajnimeve për pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e grave në nivel lokal

Gjatë kësaj jave, projekti DEMOS përmbylli kursin e tij të trajnimit mbi pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e grave në nivel lokal. Ky kurs i veçantë i trajnimeve trajton performancën e komunave në fushën e gjithëpërfshirjes, duke u përqendruar në pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e grave në nivel lokal. Ky trajnim u ofrua […]

Më shumë
16.04.2019

Pjesëmarrja dhe përfaqësimi i grave në nivel lokal – Programi i trajnimit për komunat në Kosovë

Përfshirja e qytetarëve në proceset e vendimmarrjes, barazia gjinore, gratë të emëruara në pozita politike, transparenca dhe integriteti janë disa nga temat në të cilat zyrtarët komunalë në Kosovë do të trajnohen për të përmirësuar performancën e tyre në treguesit e përzgjedhur të grantit të performancës. Projekti DEMOS përkrah komunat […]

Më shumë
05.12.2018

Ekipi i DEMOS-it viziton komunat për të diskutuar rreth performancës

Si pjesë e përkrahjes së vazhdueshme për komunat e Kosovës, projekt DEMOS i SDC që implementohet nga Helvetas, filloi një seri të takimeve me të gjitha komunat e Kosovës. Ekipi i DEMOS-it është duke u takuar me zyrtarët relevant komunal për të diskutuar rreth performancës së tyre në fushën e […]

Më shumë
09.10.2018

Qeveria e Kosovës dhe e Zvicrës bashkojnë forcat në përmirësimin e qeverisjes së mirë komunale në Kosovë

Lansohet Granti i Performancës komunale në vlerë prej 9 milionësh për periudhën 2018 – 2021 Më 9 Tetor, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) me përkrahje të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) organizuan ceremoninë e lansimit të Grantit të Performancës së komunave. Me rastin e lansimit të […]

Më shumë
31.08.2018

Komisioni i Grantit të Performancës – performance e komunave për vitin 2016

Anëtarët e Komisionit të Grantit të Performancës, dje diskutuan dhe miratuan rezultatet e vlerësimit të performancës së komunave për vitin 2016. Takimi u mbajt në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal.

Më shumë