Fletushkat e Performancës Komunale

Lexoni analizën krahasuese të performancës komunale në qeverisjen demokratike, menaxhimin komunal dhe transparencën dhe integritetin. Shfletoni për tu informuar rreth performancës së komunës suaj.

Fletushkat e Performancës Komunale – Zveçan 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Zubin Potok 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Vushtrri 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Viti 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Suharekë 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Skenderaj 2018