Fletënotimet E Komunave

Fletënotimet paraqesin rezultatet e grantit të performancës të të gjitha 38 komunave në Kosovë

Vlerësimi i performancës për vitin 2017 – Komuna Zveçan

Vlerësimi i performancës për vitin 2017 – Komuna Zubin Potok

Vlerësimi i performancës për vitin 2017 – Komuna Vushtrri

Vlerësimi i performancës për vitin 2017 – Komuna Viti

Vlerësimi i performancës për vitin 2017 – Komuna Suharekë

Vlerësimi i performancës për vitin 2017 – Komuna Skenderaj