Rreth

Demos

Projekti për Decentralizim dhe Përkrahje Komunave – (DEMOS) është në ballë të fushës së Qeverisjes Demokratike dhe Sigurisë Njerëzore të Strategjisë së Bashkëpunimit 2017-2020 për Kosovën, të Zyrës Zvicerane për Bashkëpunim. DEMOS-i përkrah të gjitha komunat e Kosovës në arritjen e ndryshimeve sistematike që nxisin qeverisjen e mirë dhe ofrimin e shërbimeve më të mira që ndikojnë pozitivisht në jetën e përditshme të qytetarëve.

Më shumë

Mbulesa gjeografike