Rekonstrukciju rečnog korita u naselju Korminjane

Zajednički projekat sa opštinom Ranilug je obuhvatao izgradnju parkinga i trotoara kao i rekonstrukciju rečnog korita u naselju Korminjane.

 

Vrednost ugovora: 37,459.62

Udeo opštine: 15,459.62

DEMOS: 22,000.00

Ran.Korminjane-2_before Ran.Korminjane_2-after