Ndërtimi i trotoarit dhe pikes për grumbullimin e mbeturinave në rrugën Besim Bestrazhini

Projekti i përbashkët me Komunën e Gjakovës ka përfshirë ndërtimin e trotoarit dhe pikes për grumbullimin e mbeturinave në rrugën Besim Bestrazhini.

 

Vlera e kontratës: 12,238.40

Hisja e komunës: 3,671.52

DEMOS: 8,566.88