Ndërtimi i trotoareve në fshatin Kusce

Projekti i përbashkët me Komunën e Novobërdës ka përfshirë ndërtimin e trotoareve në fshatrat Kusce dhe Bostan. Ndërtimi i këtyre trotoareve ka kontribuar në masë të madhe në normalizimin e trafikut e posaçërisht në sigurinë e këmbësorëve në Novobërdë.

Vlera e kontratës * : 32,786.84

Hisja e komunës * : 9,835.89

Projekti DEMOS * : 22,950.95

* Vlerat e kontratës I referohen dy projekteve në Kufcë dhe Bostan

nb-before_kuscenb-after_kusce