1: Izgradnja trotoara, zelenih površina i javnu rasvetu u Vitini

Zajednički projekat sa Opštinom Vitina je obuhvatao izgradnju trotoara, zelenih površina i javnu rasvetu u Vitini.

 

Vrednost ugovora: 142,054.45 E

Udeo opštine: 92,554.45 E

DEMOS: 49,500.00 E