1: Ndërtimi i trotoareve, hapësirave të gjelbëruara dhe ndriçimit publik në Viti

Projekti i përbashkët me Komunën e Vitisë ka përfshirë ndërtimin e trotoareve, hapësirave të gjelbëruara dhe ndriçimit publik në Viti.

 

Vlera e kontratës: 142,054.45 E

Hisja e komunës: 92,554.45 E

DEMOS: 49,500.00 E