Ndërtimi i trotoareve dhe ndriçimit public në Viti

Projekti i përbashkët me Komunën e Vitisë ka përfshirë ndërtimin e trotoareve dhe ndriçimit public.

 

Vlera e kontratës: 109,384.00

Hisja e komunës: 59,884.00

DEMOS: 49,500.00

1-Viti_before1-Viti_after