Ndërtimi i trotoareve dhe hapësirave të gjelbëruara në Lipjan

Projekti i përbashkët me Komunën e Lipjanit ka përfshirë ndërtimin e trotoareve dhe hapësirave të gjelbëruara.

 

Vlera e kontratës: 105,518.00

Hisja e komunës: 60,518.00

DEMOS: 45,000.00

Lipjan - Before Lipjan - After