Ndërtimi i trotuarit në Koretishte

Projekti i përbashkët me Komunën e Novobërdës ka përfshirë ndërtimin e trotuarit në Koretishte.

 

Projektet e përbashkëta me Komunën e Novobërdës