Izgradnja trotoara i jnavne rasvete blizu Doma zdravlja i dečjeg vrtića u Koretište

Zajednički projekat sa Opštinom Novo Brdo je obuhvatao izgradnju trotoara i jnavne rasvete blizu Doma zdravlja i dečjeg vrtića u Koretište.

 

Zajednički projekti sa Opštinom Novo Brdo