Izgradnja trotoara i instalaciju javne rasvete na Zanatskom Centru

Zajednički projekat sa Opštinom Peć je obuhvatao izgradnju  trotoara I instalaciju javne rasvete na Zanatskom Centru.

 


 

 

 

 

 

 

Zajednički projekti sa Opštinom Peć u 2017