Izgradnja trotoara i instalaciju javne rasvete na naselju Teroliti

Zajednički projekat sa Opštinom Peć je obuhvatao izgradnju trotoara iinstalaciju javne rasvete na naselju Teroliti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajednički projekti sa Opštinom Peć u 2017