Ndërtimi i trotuarit dhe instalimin e ndriçimit publik në lagjen Teroliti

Projekti i përbashkët me Komunën e Pejës ka përfshirë ndërtimin e trotuarit dhe instalimin e ndriçimit publik në lagjen Teroliti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektet e përbashkët me Komunën e Pejës në vitin 2017