Ndërtimi i rrugës në fshatin Seqishtë

Projekti i përbashkët me Komunën e Hanit të Elezit ka përfshirë ndërtimin e rrugës në fshatin Seqishtë.

 

Vlera e kontratës: 6,837.10

Hisja e komunës: 2,540.30

DEMOS: 4,296.22

seciste - after Seqishte- Before- HIE