Ndërtimi i rrugës në fshatin Dimce.

Projekti i përbashkët me Komunën e Hanit të Elezit ka përfshirë ndërtimin e rrugës në fshatin Dimce.

 

Vlera e kontratës: 41,005.40

Hisja e komunës: 12,301.62

DEMOS: 28,703.78

Dimce beforeDimce After- HIE