Ndërtimi i terrenit rekreativ sportiv në lagjen Malësia në Kamenicë

Projekti i përbashkët me Komunën e Kamenicës ka përfshirë ndërtimin e terrenit rekreativ sportiv në lagjen Malësia në Kamenicë.

 

Vlera e kontratës: 21,088.50 E

Hisja e komunës: 9,099.45 E

DEMOS: 11,989.05 E

 

2_Kam.TSportiv_Para 2_Kam.TSportiv_Pas