Ndërtimi i hapësirave publike përreth ndërtesave publike në Kllokot

Projekti i përbashkët me Komunën e Kllokotit ka përfshirë ndërtimin e hapësirave publike përreth ndërtesave publike në Kllokot.

 

Vlera e kontratës: 36,841.54 E

Hisja e komunës: 11,052.46 E

DEMOS: 25,789.08 E

 

Kllokot Before kllokot - after