Ndërtimi i parkut publik në lagjen Arasha në Junik

Projekti i përbashkët me Komunën e Junikut ka përfshirë ndërtimin e parkut publik në lagjen Arasha në Junik.

 

Vlera e kontratës: 56,000.05 E

Hisja e komunës: 25,642.62 E

DEMOS: 30,357.88 E

 

junik - before junik - after