Ndërtimi i oborrit të shkollës fillore “Ismail Qemali”

Projekti i përbashkët me Komunën e Prishtinës ka përfshirë ndërtimin e oborrit të shkollës fillore “Ismail Qemali”.

 

Vlera e kontratës: 174,059.02

Hisja e komunës: 52,217.71

DEMOS: 121,841.31

prn - before prn - after