Construction of the “Ismail Qemali” elementary school

Zajednički projekat sa opštinom Priština je obuhvatao izgradnju dvorišta osnovne škole “Ismail Qemali”.

 

Contract value: 174,059.02

Municipal share: 52,217.71

DEMOS: 121,841.31

prn - before prn - after