Izgradnja rečnog korita u selo Glogovac

Zajednički projekat sa Opštinom Ranilug je obuhvatao izgradnju rečnog korita u selo Glogovac.

 

Vrednost ugovora: 22,702.27 E

Udeo opštine: 6,810.68 E

DEMOS: 15,891.59 E