Ndërtimi i shtratit të lumit në fshatin Gllogovc

Projekti i përbashkët me Komunën e Ranillugut ka përfshirë ndërtimin e shtratit të lumit në fshatin Gllogovc.

 

Vlera e kontratës: 22,702.27 E

Hisja e komunës: 6,810.68 E

DEMOS: 15,891.59 E