Ndërtimi dhe instalimin i tregut të luleve në Prishtinë

Projekti i përbashkët me Komunën e Prishtinës ka përfshirë ndërtimin dhe instalimin e tregut të luleve në Prishtinë.

 

Vlera e kontratës: 30,891.10 E

Hisja e komunës: 10,935.45 E

DEMOS: 21,623.77 E