Ndërtimi dhe instalimi i këndeve të librave në Prishtinë

Projekti i përbashkët me Komunën e Prishtinës ka përfshirë ndërtimin dhe instalimin e këndeve të librave në Prishtinë.

 

Vlera e kontratës: 54,552.54 E

Hisja e komunës: 19,311.60 E

DEMOS: 38,186.78 E